You are currently viewing Transport zwłok z Francji

Transport zwłok z Francji

Śmierć bliskiej nam osoby jest zawsze wydarzeniem niezwykle bolesnym. Stawia rodzinę w ciężkiej sytuacji – zarówno emocjonalnej, jak i ze strony organizacyjnej. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy nasz krewny odchodzi przebywając poza ojczyzną. Konieczne jest bowiem dopełnienie licznych formalności w zagranicznych urzędach, a także przeprowadzenie całej ceremonii pogrzebowej w kraju. Jedną z najliczniejszych Polonii jest Polonia francuska – logicznym wynikiem tej sytuacji jest stosunkowo częsta potrzeba sprowadzenia zwłok z zagranicy właśnie z tego kraju. Jak więc zorganizować przewóz zwłok z Francji do Polski?

Przewóz zmarłych z Francji

Na terenie Francji zamieszkuje obecnie ponad milion Polaków, głównie w okolicach kompleksów miejskich Lille, Lens oraz Valenciennes. Bardzo często są to potomkowie osób, które przybyły tam w celach zawodowych. Z racji tego, że Polonia francuska jest tak liczna, a korzenie jej członków silnie związane z ojczystą ziemią, rodzina emigranta, który zmarł we Francji, często dąży do sprowadzenia ciała z powrotem do kraju pochodzenia.

Procedury transportowe są w znacznym stopniu podobne do tych obowiązujących przy przewożeniu zwłok z innych państw europejskich. W celu poznania szczegółów zachęcamy do zapoznania się z artykułem Transport zwłok z Niemiec. Niezbędnymi dokumentami do uzyskania są:

  • akt zgonu,
  • zgoda na pochówek uzyskana od starosty/prezydenta miasta,
  • zaświadczenie na przewóz zwłok lub prochów wydane przez odpowiednią prefekturę we Francji,
  • informacja o przyczynie zgonu.

Widać zatem, że proces dopełnienia formalności, które są niezbędne w procesie transportu zwłok, jest niezwykle złożony i wymaga znacznego nakładu pracy i koordynacji. Z tego powodu optymalnym rozwiązaniem pozostaje zlecenie sprowadzenie zwłok do Polski profesjonalnej firmie pogrzebowej specjalizującej się w transporcie międzynarodowym.

Przewóz zmarłych z Francji ​

Transport zmarłych z Francji

Transport zwłok z Francji do Polski odbywa się zazwyczaj drogą lądową – najczęściej przy pomocy specjalnie do tego przystosowanych karawanów z chłodniami. Muszą one spełniać restrykcyjne normy, aby mogły zostać dopuszczone do międzynarodowego przewozu trumny. Do tych wymogów należą m.in. wyizolowanie poszczególnych przestrzeni wewnątrz pojazdu, wykonanie podłogi samochodu z odpowiednich do częstej dezynfekcji materiałów czy wydzielenie specjalnego miejsce i mocowania do bezpiecznego przewozu ciała.

Wszystkim tym wymogom może sprostać wyłącznie profesjonalna firma przewozowa, nie tylko ze względu na złożoność całej operacji, lecz także z powodu przepisów prawnych. Jeśli bowiem przewóz zwłok ma nastąpić z miejsca oddalonego o więcej niż 60 kilometrów od polskiej granicy, muszą zająć się nim osoby do tego wykwalifikowane i uprawnione.

Transport zwłok z Francji - Rudel Group

Transport zmarłych do Polski to złożony proces, który najlepiej zlecić odpowiedniej firmie przewozowej. W Rudel Group specjalizujemy się w przewozie zwłok z zagranicy do Polski – także z Francji. Wiemy, jak ciężki jest okres po śmierci bliskiego dla krewnych i rodziny. Naszym najważniejszym celem jest przeprowadzenie przewozu z poszanowaniem zasad sanitarnego transportu, a także godności Zmarłego. Wykorzystujemy w tym celu najwyższej europejskiej klasy karawany, a nasze doświadczenie na rynku pozwala na najszybszy możliwy czas przeprowadzenia formalności i przewozu. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą na naszej stronie internetowej.