You are currently viewing Nieuczciwe firmy transportowe- na co uważać?

Nieuczciwe firmy transportowe- na co uważać?

Śmierć osoby bliskiej zawsze stanowi ogromną tragedię dla rodziny, zwłaszcza jeśli Zmarły odchodzi daleko od domu. Wówczas potrzeba skorzystania z usługi międzynarodowego transportu zmarłego do Polski staje się priorytetem dla bliskich. Naturalne jest, że każdy człowiek zasługuje na pełną szacunku ostatnią drogę w otoczeniu stęsknionej rodziny i przyjaciół dlatego transport zwłok z zagranicy daje możliwość pożegnania i pogodzenia się z nieodżałowaną stratą.

Warto podkreślić, że usługi transportu zwłok z zagranicy świadczone są obecnie przez znaczną liczbę firm, które w oparciu o prawa rynku konkurują pomiędzy sobą. Nie zawsze jednak jest to konkurencja uczciwa, co ma swoje odzwierciedlenie w jakości oferowanego transportu zwłok do Polski.

Dlaczego tak ważny jest właściwy wybór firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok? Czym różnić się może poziom usługi? Dlaczego ktoś miałby żerować na ludzkiej żałobie?

Indywidualna postawa wobec klienta – co to właściwie znaczy?

Każda osoba decydująca się na zlecenie transportu zmarłego z zagranicy jest przekonana, że jej potrzeba w kwestii zrozumienia trudnej sytuacji spotka się z empatią ze strony pracownika koordynującego sprawę transportu zmarłego do Polski. Rzeczywistość jednak często okazuje się brutalna. Zdarza się, że po podpisaniu wymaganych dokumentów klient zaczyna być traktowany zdawkowo. Brak jest rzetelnej informacji o postępach formalnych w sprawie, a fizyczny transport zmarłego z zagranicy dokonywany jest zbiorowym transportem zwłok. Takie rozwiązanie jest bardzo często praktykowane ze względu na minimalizację kosztów i jednoczesną maksymalizację zysków firmy transportującej zwłoki z zagranicy. W związku z powyższym rzetelność oraz indywidualne poświęcenie tylko jednemu zleceniu ustępuje miejsca żądzy zysku. Nie jest to jednak sytuacja korzystna dla rodziny zmarłego, gdyż w tego rodzaju praktykach zdecydowanie brakuje empatii i pełnej informacji o prowadzonej sprawie międzynarodowego transportu zwłok.

Czym jest zbiorowy transport zwłok?

Usługa międzynarodowego transportu zmarłego zwykle kojarzy się z ekspresowym działaniem, sprawnym wnioskowaniem, a co za tym idzie pozyskiwaniem stosownej dokumentacji przewozowej po to, by w efekcie dokonać fizycznego transportu zmarłego z zagranicy w możliwie najkrótszym czasie. Aktualne trendy pokazują jednak, iż nie jest to tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Głównie z powodu coraz częściej stosowanych tak zwanych zbiorowych transportów zwłok. Polega to na przyjęciu i przeprowadzeniu maksymalnej liczby spraw transportów zwłok z zagranicy i przewiezieniu Zmarłych, których dotyczą jednym transportem.

Należy pamiętać, że tego rodzaju działania znacznie opóźniają indywidualne inicjacje międzynarodowego transportu zmarłego, tym samym ograniczając rzetelny przepływ informacji pomiędzy klientem a wykonawcą usługi transportu zwłok z zagranicy. W związku z powyższym zbiorowy transport zwłok stanowi ważny wyznacznik uczciwości firmy.

Karawany z chłodnią – standard czy rzadkość?

Gdy zachodzi konieczność skorzystania z usługi międzynarodowego transportu zmarłego, rodzina zwykle się nie zastanawia nad wyposażeniem poszczególnych wykonawców w karawany z chłodnią. Dla klientów wydaje się to oczywiste, jednak w rzeczywistości często jest zupełnie odwrotnie. Chociaż zdrowy rozsądek, obowiązujące przepisy oraz zwyczajowe poszanowanie ciała osoby Zmarłej przemawiają za koniecznością zarówno przechowywania, jak i transportowania w chłodni, w rzeczywistości nie wszystkie firmy dysponują karawanami z chłodnią. Większość międzynarodowych transportów zmarłych przeprowadzanych jest zwykłymi karawanami, co nie powinno mieć miejsca ze względu na szacunek do zmarłego oraz przesłanki  sanitarne.

Mając na uwadze wszystkie, wyżej wymienione kwestie odnoszące się do trafnego wyboru godnej polecenia firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok, zawsze należy dokładnie zweryfikować jakość oferowanych usług. Niezwykle ważna jest kwestia zarówno zbiorowych transportów zwłok, jak i wyposażenia taboru w karawany z chłodnią. 

Rudel Group wykonuje transport pogrzebowy

Transport pogrzebowy to usługa, która obejmuje przewóz ciała zmarłej osoby z miejsca śmierci do miejsca pochówku lub ceremonii pogrzebowej. Usługa ta jest świadczona przez specjalizowane przedsiębiorstwa pogrzebowe lub zakłady pogrzebowe, które posiadają odpowiednie środki transportu i personel przeszkolony w przeprowadzaniu tego rodzaju transportu. Transport pogrzebowy może obejmować zarówno przewóz na krótkie odległości, np. w obrębie miasta, jak i na dłuższe trasy, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Podczas transportu pogrzebowego, zazwyczaj zachowuje się pełną dyskrecję i szacunek wobec zmarłej osoby oraz jej rodzin.

 

Sprawdź nasze inne artykuły:

Nieuczciwe firmy transportowe- na co uważać?

Transport zwłok z Belgii

Transport zwłok z Holandii

Transport zwłok z Francji

Transport zwłok z Niemiec